2 usd năm 1976 Bộ 12 bang in tiền

 2 usd năm 1976 Bộ 12 bang in tiền. Từ năm 1976 tờ 2usd được 12 tiểu bang của Mỹ in, với số lượng in của 12 tiểu bang khác nhau, có những tiểu bang in số lượng rất ít nên có kí tự rất hiếm, kí hiệu trên tờ tiền từ chữ A đến chữ L ( tương ứng với 4 góc tờ tiền từ số 1 đến số 12). Nhằm mục đích tìm kiếm cho người sưu tầm shop hiện có vài bộ như vậy. Chất lượng mới 100% giá chỉ còn 2.200.000Đ