2 usd năm 1976 dán tem bộ tem cờ 50 bang

 2 usd năm 1976 dán tem bộ tem cờ 50 bang có hình tổng thống. Gồm 50 tờ 2usd năm 1976 được dán tem lá cờ 50 tiểu bang và tem thổng thống JEFFERSON,  đóng dấu bưu điện năm 1976 nhân dịp kỉ niệm 200 năm ngày độc lập nước Mỹ. Bộ tiền này làm khung tranh treo tường rất đẹp. Loại này rất hiếm, vui lòng gọi cho chúng tôi tư vấn về giá hoặc vấn đề khác.