2 usd ngôi sao *

 2 usd ngôi sao năm 2003, 2009. Là tờ tiền in ra để thay thế những tờ tiền bị lỗi trong quá trình in. Số lượng hạn chế nên tờ này có giá trin cao hơn những tờ cùng loại. Ngoài ra chúng tôi còn có 2 usd ngôi sao của các năm khác, vui lòng lien hệ với chúng tôi. Giá cho tờ 2usd ngôi sao năm 2003, 2009 là 150.000Đ